185. ความยาว4" = 10 ซม.
แต่กระเบื้อง 4 นิ้ว ไม่ยักกะเท่า 10 ซม.แฮะ?


เป็นความแปลก ความเป็นเอกลักษณ์ ของวงการก่อสร้างไทยเราก็ไม่ทราบ มีมาตราวัดในบ้านเรามักจะมี อะไรประหลาดพิสดารอยู่เสมอ (เช่นเราวัดขนาดไม้เป็นมาตราอังกฤษวัดกันเป็นนิ้วเช่น ไม้หนา 1.5" X 3" หรือ 2" X 8 " แต่พอมาถึงความยาวดันวัดออกมาเป็นมาตราเมตริกคือเป็นเมตร เช่นไม้ยาว 3.00 เมตร แต่พอมาคำนวณ ราคาหาปริมาตรดันขายกันเป็นลูกบาศก์ฟุต เป็นต้น) กระเบื้องเคลือบบ้านเราก็เหมือนกัน กระเบื้องขนาด 4" ซึ่งน่าจะกว้างยาว = 10 X 10 Cm. ดันไปมีขนาดประมาณ 11 X11 Cm เวลาวัดผนังเพื่อจัดวางกระเบื้อง หรือเวลาคำนวณจำนวนซื้อกระเบื้องก็เลยมักผิดพลาดกัน…แต่ก็อย่าไปคิดอะไรมากเลย ถือเสียว่า โรงงานเขาแถมมาก็แล้วกัน !!!!
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]