186. เปลี่ยนกระเบื้องสระว่ายน้ำระวัง….. สระว่ายน้ำแตกนะครับ


หากคุณมีสระว่ายน้ำ วันดีคืนดีคุณก็เกิดอาการเบื่อกระเบื้องที่บุสระว่ายน้ำ อาจเป็นเพราะสีมันไม่สวย หรือเกิดสีลอกล่อน คุณก็เลยสูบน้ำออกจากสระของคุณเพื่อเลาะกระเบื้องเก่าออก แล้วก็บุกระเบื้องใหม่ เข้าไป… ทันใดนั้น ! เมื่อคุณสูบน้ำออกก่อนที่จะลงมือเลาะกระเบื้อง ก็เกิดเสียงดังขึ้น แล้วสระของคุณ ก็เกิดอาการไหวตัว สระว่ายน้ำของคุณก็แยกตัวออกจากกัน เหมือนแผ่นดินไหว-แผ่นดินแยก…คุณวิ่งหนี แล้วมานั่ง กุมศีรษะ พลางก็ถามว่า…"มันเกิดอะไรขึ้น ?

คำตอบก็คือ สระว่ายน้ำของคุณมีความสมดุลพอดีระหว่างน้ำหนักของน้ำที่กดลง กับแรงดันดินที่พยายาม ดันสระของคุณให้ลอยขึ้น เมื่อคุณสูบน้ำออก เกิดความไม่สมดุล เหลือเพียงแต่แรงดันขึ้นของพื้นดิน แต่ไม่มีแรงกดลงของน้ำ อีกทั้งโครงสร้างสระว่ายน้ำของคุณ ก็ไม่ได้เตรียมการเผื่อการดันขึ้นเอาไว้ (เช่นให้เสาเข็ม รับแต่แรงอีด ไม่ได้ออกแบบไว้รับแรงดึงด้วยเป็นต้น)… สระว่ายน้ำของคุณก็เลยพัง !!!

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า …จะสูบน้ำออกจากสระว่ายน้ำ ให้ถามผู้รู้ก่อนเสมอนะจ๊ะ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]