188. ฝ้าเพดานไม้ และพื้นไม้ จะต้องมีมอบฝ้าเพดานและบัวเชิงผนังเสมอ


ไม้เป็นของแข็งและยืดหดได้บ้าง ที่คุณ (และช่างไม้) ไม่สามารถจะตัดแต่งให้มีความยาวพอดีกับระยะของ ผนังต่อผนัง ได้แน่นอน ดังนั้นหากคุณกำลังออกแบบฝ้าเพดาน หรือพื้นไม้ คุณจะต้องออกแบบจัดเตรียม มอบฝ้าเพดาน และบัวเชิงผนัง ไว้ปกปิดความไม่เรียบร้อยนั้นเสมอ (ฝ้าเพดานบางชนิด เช่นฝ้า T-Bar หรือฝ้ายิบซั่มบอร์ด ฉาบเรียบ สามารถตกแต่งรอยต่อของฝ้าเพดานกับผนังได้ พื้นบางชนิดเช่นกระเบื้องเคลือบ พรม หินขัด ก็สามารถตัดแต่ง ร่องรอยต่อเชื่อมของผนังกับพื้นได้)
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]