189. ปูปาเก้ไม้แดง เผื่อช่องว่างที่ผนังไว้บ้างก็ดี


ปาเก้ไม้แดง เป็นที่นิยมใช้กันมากพอ ๆ กับปาเก้ไม้มะค่า และปาเก้ไม้สัก เพราะมีความแข็งแกร่งและสวยงาม แต่ปาเก้ไม้แดงจะมีการยืดหดตัวมากกว่า ไม้มะค่าและไม้สัก เวลาปูปาเก้ไม้แดงน่าจะเผื่อช่องว่าง ระหว่าง แผ่นไม้ กับผนังไว้นิดหนึ่ง เผื่อยามมีการขยายตัว ของเจ้าปาเก้ จะได้ไม่ดันจนผนังสวย ๆ ของคุณแตกร้าว (ไม่ต้องห่วงความน่าเกลียดของช่องนั้น เพราะเราจะมีบัวเชิงผนังปกปิดอยู่แล้ว)
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]