18. ติดเครื่องช่วยความปลอดภัยไฟฟ้าไว้ที่ไหนดี


อุปกรณ์ต่อสายดิน (Ground Wire) จะติดไว้เป็นอิสระจากระบบไฟฟ้าทั่ว ไป เพียงแต่สายดินนี้จะวิ่งคู่ไปกับสายไฟทั่วไป เพื่อคอยรับไฟฟ้าที่รั่วออกมา แล้ว นำไฟลงสู่ดิน ส่วนเจ้าเซฟตี้เซนท์ หรือเซฟทีคัท (Earth Leak Circuit Breaker) นั้นจะติดอยู่ในสายไฟหลักทั่วไป โดยติดเอาไว้หลังสะพานไฟครับ แต่ไม่จำเป็นอย่า ไปติดเองเลยครับ ให้ช่างไฟท่านมาช่วยติดดีกว่านะครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]