19. ไม่แน่จริง…อย่าทำ PRE-CAST!!


ตอนนี้งานก่อสร้างกำลังขาดแคลนช่างและคนงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่างปูนที่ทั้งก่อ ทั้งฉาบ งานด้านนอกอาคาร หลายโครงการ จึงพยายามหลีกเลี่ยงจากการก่อฉาบกับที ่มาใช้ระบบ PRE - CAST (ระบบหล่อคอนกรีต เสริมเหล็กข้างล่าง แล้วยกขึ้นติดตั้งข้างบน) ซึ่งเป็นระบบ ที่สามารถ ทำให้งาน ทั้งโครงการ เร็วขึ้น เนื่องจากสามารถเตรียมแผ่น PRE-CAST ไว้ก่อน และงานก็จะดูเรียบร้อยกว่า เพราะการตกแต่งผิวด้านล่าง สามารถทำได้สะดวกกว่า จากประสบการณ ์และสิ่งที่เห็นมาถึงปัจจุบันนี้ งาน PRE-CAST กลับเป็นงานที่ทำให้ โครงการมีปัญหาได้ เพราะงาน PRE-CAST นี้ เป็นวิธีการที่นับว่าใหม่มาก สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปในบ้านเรา มีผู้รับเหมาและผู้บริหารการก่อสร้างเพียงไม่กี่รายที่เข้าใจในวิธีการ และการเตรียมการ ทำให้แผ่นคอนกรีต ที่เตรียมไว้ด้านล่าง ไม่พอดีกับพื้น ที่เตรียมไว้ ด้านบน หรืออุปกรณ์ การยก ไม่เอื้ออำนวย หรือการเตรียมจุดต่อเชื่อม ระหว่างแผ่น PRE-CAST กับพื้น หรือเสาไม่ถูกต้อง ฯลฯ

จึงขอเรียนเตือนไว้เลยว่า….หากไม่แน่จริง ไม่มีประสบการณ์มาก่อน อย่าเพิ่งทำงานระบบ PRE-CAST เลย…
เพราะ… ท่านอาจจะต้องฝันร้าย (มาก) ในระยะเวลาต่อมา


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]