190. "กาบกล้วย" คืออะไร


กาบกล้วย เป็นศัพย์ทางช่างก่อสร้างอย่างหนึ่ง มีอยู่ด้วยกัน 2 ความหมายดังนี้
  1. เป็นชื่อของลักษณะกระเบื้องมุงหลังคาที่เป็นลอนโค้งเกือบครึ่งวงกลม คล้ายกาบของต้นกล้วย (กระเบื้องมุงหลังคามีหลายลักษณะเช่น ลอนคู่ ลอนเดี่ยว ลอนเล็ก แผ่นเรียบ ฯลฯ)
  2. เป็นชื่อของกระเบื้องบุผนังชนิดหนึ่ง สำหรับเป็นตัวเข้ามุมของกระเบื้องสองแผ่นที่มาชนกัน มักจะใช้ในสระว่ายน้ำ เพื่อให้ทำความสะอาดง่าย
banana leaf picture
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]