191. "หมามุ่ย" กับ "วัสดุกันความร้อนใยแก้ว" เกี่ยวกันอย่างไร


"หมามุ่ย" คือพืชชนิดหนึ่งเป็นขนขาว ๆ ใครโดนเข้าจะเกิดอาการคันคะเยอ
"วัสดุกันความร้อนใยแก้ว" เป็นเส้นใยเล็ก ๆ อัดกันหลวม ๆ เป็นแผ่น ใช้สำหรับบุผนังหรือฝ้าเพดาน เพื่อกันความร้อน (มักมีสีเหลือง ๆ เป็นที่คุ้นตา) ของทั้งสองอย่างนี้เกี่ยวกันตรงที่ว่า หากฉนวนใยแก้วมีอายุนาน ๆ ใยแก้วบางส่วน อาจแยกจาก แผ่นใหญ่ แล้วปลิวมาถูกผิวหนัง จะทิ่มแทงเข้าตามรูขน ทำให้เกิดอาการคัน เหมือนโดนหมามุ่ยทีเดียว ดังนั้นจึงขอเตือนไว้ล่วงหน้าว่า หากจะให้ฉนวนใยแก้วบุฝ้าเพดาน ขอให้แน่ใจว่า ฝ้าเพดานของคุณ ปิดรอยต่อ ไว้อย่างดี จนเศษใยแก้วไม่สามารถหลุดลอดออกมา แล้วเปลี่ยนแปลงเป็นหมามุ่ยได้ ก็แล้วกัน
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]