192. แป้นไม้สักประดับชายคานั้นสวยดี แต่คุณคิดวิธีทำความสะอาดไว้บ้างหรือเปล่า


แป้นไม้สักประดับชายคา ก็คือแผ่นไม้สักเล็ก ๆ สลักเสลาลวดลายฉลุสวยงาม ภาคเหนือนิยมใช้กันมาก เพราะทำให้บ้านดูนุ่มนวลอ่อนหวาน แต่ฝุ่นก็ชอบมาจับเกาะ ตามลายฉลุนั้น ซึ่งยากต่อการทำความสะอาดมาก บางคนต้องใช้ไม้พันสำลีค่อย ๆ เช็ดถู (ซึ่งยาก และเสียเวลามาก) จึงขอแนะนำสั้น ๆ ว่า … ติดแป้นไม้สักที่ใด ขอให้มีน้ำฉีดถึงเพื่อทำความสะอาดเสมอ
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]