193. ไม้ตะเคียนทอง…..ต้องมีรอยมอดกินเสมอ


โดยทั่วไปสถาปนิกส่วนใหญ่จะแจ้งรายละเอียดของไม้วงกบประตูหน้าต่างให้เป็นไม้อย่างดี ๆ เพื่อไม่ให้ เกิดปัญหา ยึดหดของวงกบ (เพราะหากยึดหดได้ประตูจะบิด แอ่นงอ เปิดปิดไม่ได้ หรือไม่สะดวกภายหลัง) รายละเอียดชนิดของไม้ที่จะใช้มักจะบุว่า "เป็นไม้ที่ไม่เคยใช้มาก่อน ไม่มีมอดและแมลงเช่นไม้เต็งไทยแท้ ไม้มะค่า ไม้สัก หรือไม้ตะเคียนทอง" ซึ่งในชีวิตจริง เป็นเรื่องยาก เพราะไม้ตะเคียนทอง (แท้) จะต้องมีร่องรอย ของมอดป่าเจาะเป็นรูเล็ก ๆ เสมอ (หากไม่มีรอยเจาะมอดป่า 99.98% จะเป็นไม้ชนิดอื่น ที่มีสีเหลือง ๆ คล้ายกับไม้ตะเคียนทอง ซึ่งมีการยืดหดสูงและราคาถูกกว่ามาก) จึงขอแจ้งให้บรรดาสถาปนิก ที่เขียนสเป็ค แก้ไขเสีย ส่วนผู้ตรวจงานก็น่าจะทราบไว้ด้วย เพราะเดี๋ยวจะเด๋อตอนตรวจงานและต่อว่าผู้รับเหมา ขอรับ
มอด ตะเคียนทองsize=11.4 kb

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]