199. เลือกใช้โครงสร้างระบบ Post Tension ห้ามมีน้ำขังที่พื้นเด็ดขาด


พื้นระบบ Post Tension คือพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง ที่จะมีการดึงเหล็กเส้น ที่อยู่ในคอนกรีต ภายหลังเทคอนกรีตแล้วเสร็จ เพื่อให้โครงสร้าง สามารถรับแรงได้มากว่าปกติ จนทำให้โครงสร้างพื้น เห็นเป็นเพียงแผ่นคอนกรีตบาง ๆ (20-28 ซม.) ไม่มีคานมารับ ตามช่วงเสา พื้นระบบ Post Tension นี้ดี เพราะก่อสร้างไม่ยากนัก (ง่ายกว่าระบบมีคานเยอะ) และลดค่าใช้จ่าย ในงานโครงสร้างได้พอสมควรทีเดียว

แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อห้ามสำคัญก็คือ หากมีน้ำขังอยู่ที่บริเวณพื้นระบบนี้ และน้ำสามารถซึมผ่าน เข้าไปสู่ เหล็กเส้นแรงดึงสูง และเหล็กเส้นนั้น เป็นสนิมแล้ว เส้นเหล็กนั้นเกิดขาด - วิบัติขึ้นมา …. ตึกพังทั้งหลังเชียวนาครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]