19. ไม่มีปลั๊ก ๓ ขา แต่อยากมีระบบสายดินทำอย่างไร


ถ้าบ้านของท่านมีปลั๊กแบบสองรู แล้วก็ไม่ได้เดินระบบสายดินเอาไว้ก่อน หากท่านต้องการความปลอดภัยให้มีระบบสายดินในบ้านของท่าน ท่านก็ต้องเดิน สายไฟใหม่หมดทั้งบ้านครับ แล้วก็เปลี่ยนปลั๊กไฟให้เป็นระบบสามรู ยุ่งยากเสีย เวลาบ้างแต่ก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดหรอกครับ เมื่อท่านเปลี่ยนปลั๊กของท่านเป็นระบบ สามรูแล้ว แต่ปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าท่านมีเพียง ๒ ขา ท่านก็ยังคงใช้ปลั๊กสามรูได้อยู่ แต่อุปกรณ์ตัวที่เป็นปลั๊ก ๒ ขา ก็จะไม่มีระบบสายดินช่วยเหลือยามไฟฟ้ารั่วของ เฉพาะอุปกรณ์นั้นครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]