2. ออกแบบตึกสูงให้มีปัญหาน้อยที่สุด
เริ่มต้นที่ไหนดี?


ตึกสูงเป็นการนำเอาวิทยากรและเทคโนโลยี มาใช้ต่อสู้กับธรรมชาติอย่างกล้าหาญและรุนแรง การออกแบบตึกสูง จึงไม่น่าจะ วางแนวทางการทำงน เหมือนกับการ ออกแบบบ้าน หรืออาคารขนาดเล็ก ที่ไม่ค่อยสลับซับซ้อน….. มิใช่เป็นการสอนหนังสือสังฆราช แต่อยากจะแนะนำ แนวทางดังต่อไปนี้ (ให้เฉพาะมือใหม่ ๆ ก็พอ)

1.) สอบถามเจ้าของโครงการถึงความต้องการพื้นฐาน และงบประมาณ
2.) แล้ว…ตรวจเช็คกฎหมายเสียก่อนว่าทำได้หรือไม่ และแค่ไหน
3.) หากกฎหมายผ่าน ตรวจเช็คความเป็นไปได้ และงบประมาณ สร้างสมมุติฐาน ถึงขนาดอาคาร และความสูงอาคาร
4.) หาก 1-3 ผ่าน……จึงเริ่มการออกแบบต่อไป
5.) เริ่มต้นที่เช็คจำนวนลิฟท์-การติดต่อทางแนวตั้งเสียก่อน เพราะเป็นตัวบังคับที่สำคัญ การแก้ไข ภายหลัง ทำได้ยากมาก
6.) แล้ว…..คุยกับวิศวกรโครงสร้างว่าจะจัดวางระบบโครงสร้างอย่างไร
7.) แล้ว….คุยกับวิศวกรระบบไฟฟ้า-สุขาภิบาล-เครื่องกล ว่าจะวางแนวทางกันอย่างไร ท่อ- สาย-เครื่อง เดินอย่างไร และวางไว้ที่ใดได้บ้าง
8.) แล้ว…..จึงเริ่มวางรูปแบบ
9.) แต่หากคุณเก่ง-มีประสบการณ์แล้ว…..ลุยเลย…ไม่ต้องสนใจที่เขียนมา!

อาคารสูง  size=6.46kb

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]