206. ก่อสร้างในตรอกซอยแคบ ๆ
อย่าใช้เหล็ก SD 40


อ่านดูแล้วไม่เห็นน่าจะเกี่ยวข้องกันเลย แต่ความจริงแล้วของสองสิ่งที่กล่าวมา เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันโดยตรง เพราะเหล็กข้ออ้อย SD 40 จะมีความแกร่งมาก เวลาเขาส่งเหล็กพวกนี้จะขนส่งจากโรงงาน โดยไม่หักงอทบกัน ทำให้ต้องใช้รถขนาดยาวใหญ่ หากตรอกซอย ที่ท่านก่อสร้างนั้นแคบเกินไป รถขนาดยาวใหญ่นั้น ไม่สามารถ หักเลี้ยวได้ แน่นอนที่สุดท่านไม่สามารถขนส่งเหล็ก SD 40 เข้าสู่สถานที่ก่อสร้างได้ แล้วท่านจะก่อสร้าง ของท่าน อย่างไรไม่ทราบ
รูเล็ก ขนเข้าไม่ได้ครับ size=5.88kb

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]