209. หากใจรักกันจริง เขียน Shop Drawing ของกระเบื้องห้องน้ำด้วยจะดีมากเชียว


ห้องน้ำเป็นจุด ๆ หนึ่งที่เราใช้ดูความประพฤติของเจ้าของบ้านว่า เป็นคนสะอาดมากน้อยเพียงไร และก็เป็น อีกจุด เช่นเดียวกันว่า ผู้รับเหมาของเรานั้น มีคุณภาพแค่ไหน เพราะห้องน้ำ จะเป็นห้องที่นับว่าวุ่นวายที่สุด มีงานระบบ เกือบทุกระบบ เข้าไปเกี่ยวข้อง (แม้ระบบปรับอากาศบางส่วน ยังต้องระบายน้ำ ที่กลั่นตัวมาสู่ท่อ ในห้องน้ำ) ดังนั้น ก่อนการทำห้องน้ำ จึงน่าจะต้องเขียน Shop Drawing เป็นที่สุด และเมื่อเขียน Shop Drawing ของห้องน้ำแล้ว อย่าลืมใส่รายละเอียด ของกระเบื้อง ที่ปูพื้นบุผนังด้วย นอกจากเพื่อความสวยงาม ของแนว กระเบื้อง ที่จัดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย (ไม่ใช่มองไปทางไหน ก็เจอแต่รอยต่อกระเบื้อง และเศษกระเบื้อง เต็มไปหมด) แล้ว หรือให้การทำงาน เป็นไปได้จริง ในการปูกระเบื้อง (เช่นหากมีรูระบายน้ำอยู่กลางแผ่น กระเบื้อง เวลาทำงานจริง ช่างกระเบื้องไม่สามารถจะเจาะกระเบื้อง ให้เป็นรูโดยกระเบื้องไม่แตกได้) สิ่งที่คุณจะได้ประโยชน์ที่สุดจ ากการเขียน Shop Drawing ก็คือ ระยะแนวของห้องน้ำ ในแบบที่เข้าสเกล เพราะกระเบื้องทุกแผ่นจะเท่ากัน ช่างห้องน้ำสามารถวัดระยะขององค์ประกอบ อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ จากการนับ กระเบื้อง แทนการวัดด้วยไม้วัด ในขณะทำการก่อสร้าง โอกาสผิดพลาดในการทำงานจะน้อยลงไปเยอะเชียว
 โถ คนงานไทย size=22.6kb

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]