20. เมื่อไรจะต้องเปลี่ยนสายไฟใหม่ดี


ทุกสรรพสิ่งของโลกจะต้องมีการเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา สายไฟในบ้าน ท่านก็จะต้องมีวันเสื่อมด้วย และเมื่อมันเสื่อมคุณภาพลง ท่านก็น่าจะเปลี่ยนสายไฟ นั้นเสีย แต่เมื่อไรเล่าท่านจึงน่าจะเปลี่ยนสายไฟในบ้านท่าน มีวิธีกรรมการสังเกตง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือ ดูสีของสายไฟท่าน (ส่วนใหญ่สาย ไฟที่บ้านเราจะเป็นสายไฟที่หุ้มด้วยฉนวนไวนิลสีขาว) ถ้าสีของไวนิลนั้นเปลี่ยนเป็น สีเหลืองๆเมื่อไร แถมฉนวนที่หุ้มดูแข็งผิดปกติและอาจจะแตกเป็นลายงาสวยงาม ท่านก็น่าจะเปลี่ยนสายไฟนั้นแล้ว แต่มีข้อแม้ว่า จุดที่ท่านน่าจะตรวจสายไฟท่านว่า เปลี่ยนสีไปหรือไม่ น่าจะตรวจที่แผงจ่ายไฟใหญ่หรือสะพานไฟ หรือเรียกเป็นภาษา ฝรั่งว่า Main Circuit Breaker เพราะเป็นจุดที่ไม่ค่อยมีการทาสีทาบ้านทับลงไปน่ะ ครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]