21. ถ้าห้องแถวที่ท่านอยู่กำลังทรุดลง ๆ
(พร้อม ๆ กับห้องข้างเคียง) ท่านแก้ไขอย่างไรดี?


ทางที่ดีไมีต้องแก้ไขอะไรเลย หากการทรุดตัวนั้นไม่เป็นอันตราย แต่หากจะแก้ไข ต้องชวนเพื่อนบ้าน ทั้งหมด แก้ไข ไปพร้อมกันด้วย ถ้าท่านแก้ไขไม่ให้อาคารท่านทรุดคนเดียว ในขณะที่คนอื่น เขายังทรุดอยู่ ห้องแถวนั้น จะมีโครงสร้างต่อกัน และร่วมกัน การแก้การทรุดห้องแถว จะทำให้ระบบโครงสร้าง ที่ร่วมกัน อยู่นั้น สับสนวุ่นวาย ซึ่งท่านจะทำให ้บ้านคนอื่นพังได้ เมื่อเขาพังแล้ว ก็อาจจะมาดึงบ้านท่าน พังต่อไป ภายหลัง
ตึกทรุดจ๊ะ size=3.52 kb

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]