211. ใช้ดาวน์ไลท์น้อย ๆ แต่ใช้ฟลูออเรสเซนท์มาก ๆ


ความจริงข้อนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาในอนาคตอันใกล้ เพราะราชการ เริ่มเข้ามา ควบคุม จำนวนพลังงาน ที่พวกเราช่วยกันใช้ อย่างฟุ่มเฟือยแล้ว ต่อไปอาจจะมีข้อกำหนด จำนวนกระแสไฟฟ้า ที่จะให้อาคารใช้ โดยพื้นที่ต่อตารางเมตรก็ได้

ใคร ๆ ก็ทราบว่า Down Light คือดวงโคมที่อยู่ในกระบอกและฝังอยู่ในฝ้าเพดานอีกที ซึ่งเป็นดวงโคม ที่มักกินไฟมาก แต่ให้แสงสว่างน้อยมาก ต้องติดทีละหลาย ๆ ดวง กว่าจะให้ความสว่างเท่ากับ หลอดฟลูออเรสเซ้นท์ 1 ดวง แต่นักออกแบบทั้งหลาย ก็ชอบใช้เพราะมันสวยงาม มีเสน่ห์ นุ่มนวล มีราคา เซ็กซี่ ฯลฯ

บางทีหากเรามีจิตใจบ้าง อาจจะไม่ต้องรอจนเขาต้องออกกฎหมายมาบังคับเรา เราอาจจเริ่มช่วยกันออกแบบ ด้วยฟลูออเรสเซนท์บ้าง ให้ยังคงเกิดความงดงาม เพื่อเหลือพลังงานไว้ให้ลูกหลานใช้บ้าง …. ครับ

ช่วยไม่ได้จริงๆ size=9.4kb

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]