213. สปริงเกอร์ (Sprinkler) คืออะไร และทำงานอย่างไร


Sprinkler คืออุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ใช้ในการดับไฟ ติดอยู่ที่ฝ้าเพดานเป็นระยะ ๆ มีลักษณะเป็นกระเปาะแก้ว มีหัวฉีดน้ำ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ กระเปาะแก้วนั้น จะแตกออก แล้วหัวฉีดจะเริ่มทำการฉีดน้ำ โปรยปรายออกมา โดยอัตโนมัติ เพื่อดับไฟในบริเวณนั้น

Sprinkler เป็นระบบดับเพลิงอัตโนมัตที่จำหน่ายสำหรับอาคารสูง หรืออาคารสาธารณะ แต่สิ่งที่จำเป็นมาก ๆ ก็คือการดูแลตรวจสอบ ทดสอบอยู่เสมอว่า ระบบ Sprinkler อยู่ในสภาพที่ทำงานได้ดี ไม่เช่นนั้น เวลาเกิด เพลิงไหม้ กระเปาะแก้วอาจจะแตกออกแต่ไม่ยักกะมีน้ำสักหยดโปรยลงมาดับไฟก็ได้

ก็ยังดีกว่าไม่มี size = 10.9kb

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]