214. หากคุณเป็นเพียงสถาปนิกธรรมดา น่าเพิ่ม Spec ไฟฟ้าตรงนี้นิดนึง


หากคุณเป็นสถาปนิกประเภทที่ออกแบบบ้าน แล้วเขียนแบบไฟฟ้าเองโดยไม่ใช้วิศวกรไฟฟ้า เป็นผู้ออกแบบ ผู้คำนวณรายการไฟฟ้า และผู้เขียนรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างของระบบไฟฟ้า (ซึ่งเป็นเรื่องปกติ เพราะอาคารบ้านขนาดไม่ใหญ่โตนัก สถาปนิกจะกำหนด และเขียนแบบตำแหน่งดวงโคม ปลั๊กสวิตซ์ และอุปกรณไฟฟ้าต่าง ๆ และมีรายละเอียดประกอบแบบ มาตราฐานเอาไว้เท่านั้น) … ตอนนี้มาตรฐาน การไฟฟ้า กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไป และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ก็ต้องการความละเอียดอ่อนมากขึ้น ขอแนะนำให้คุณ เพิ่มรายการประกอบแบบเกี่ยวกับเรื่องนี้สักนิดนึงว่า


เต้าไฟฟ้าครับ size= 5.66kb

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]