215. เชื่อไหมว่าที่ผนังบ้านคุณร้าวน่าเกลียดนั้น อาจจะเป็นเพราะคุณเปลี่ยนตำแหน่ง
ปลั๊กสวิตซ์- ดวงโคมบ่อย ๆ ในขณะก่อสร้างก็ได้


เพราะการที่คุณออกคำสั่งให้เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ตำแหน่งของอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อผนังของคุณก่ออิฐ ฉาบปูน เรียบร้อยแล้ว ช่างจำเป็นจะต้องเจาะผนังใหม่ให้เป็นรอย แล้วก็เดินท่อร้อยสาย (หากเป็นระบบ เดินซ่อนท่อในผนัง) การเจาะทุกผนังเพื่อเดินจุดไฟเหล่านี้ทำให้โครงสร้างผนังสั่นสะเทือน บางครั้งอาจ ไปผ่านเสาเอ็น-ทับหลัง ทำให้ความแข็งแรงของผนังหายไป เมื่อคุณเปลี่ยนจุไฟเรียบร้อยแล้ว และฉาบปูนทับ อุดเข้าไป) ปูนใหม่กับปูนเก่า ก็อาจเข้ากันไม่ได้ กอรปกับความแข็งแรงน้อยลง เมื่อคุณทาสีเสร็จเรียบร้อย เข้าไปอยู่ในบ้านแล้ว ร่องรอยความชอกช้ำก็จะเกิดขึ้นตามมา คือ ร้าว…..ร้าว…และร้าวครับ
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]