216. อยากมีสนามหญ้าสวย ๆ
ปลูกต้นไม้ออกดอก มีผล อย่าลืมทางระบายน้ำ


หากคุณทำสนามหญ้า หรือมีที่ดินเพียงพอที่จะปลูกต้นไม้ใบหญ้า เวลาคุณถมดินและปรับระดับดิน ขอให้อย่าลืม คำนึงถึงเสมอว่า น้ำฝนที่ตกมาหนัก ๆ บนสนามของคุณ หรือไหลมาจากที่อื่นนั้น จะไหลระบายไปทางไหน (น่าคำนึงถึงการเลือกชนิดดินที่ดูดซึม-เก็บอมน้ำได้ด้วย) หากคุณลืมสิ่งนี้ไป ต้นไม้คุณจะเกิดอาการ "รากเน่า" เนื่องเพราะรากแช่น้ำ (จากน้ำท่วมโดยไม่สามารถจะระบายออกไปที่อื่นได้) ใบจะเหลือง ไม่ให้ดอกผล และจะเสียชีวิต (ตาย) ไปในที่สุดครับ
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]