217. จะปลูกต้นไม้ใหญ่ข้างบ้าน คุณคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้บ้างหรือยัง


ตอนนี้ที่ดินแพงขึ้นทุกวัน ๆ บ้านแต่ละหลังเหลือพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้นิดเดียว บังเอิญคุณก็อยากปลูก ต้นไม้ใหญ่ ๆ ให้ร่มเงาสดชื่นตามธรรมชาติ จึงจำเป็นที่จะต้องปลูกต้นไม้ใหญ่ ๆ ให้ร่มเงาสดชื่นตาม ธรรมชาติ จึงจำเป็นที่จะต้องปลูกต้นไม้ใหญ่ติดตัวบ้านของคุณ… หากคุณจำเป็นเช่นนั้น คุณต้องคำนึง ถึงสิ่งเหล่านี้บ้าง นะครับ
  1. อย่าเลือกต้นไม้ใหญ่ที่มีรากโต ๆ และลื้อยไปทั่ว เช่น ต้นจามจุรี ต้นหางนกยูง เพราะ รากจะดัน โครงสร้างบ้านคุณ จนพังทลายได้
  2. ดูทิศทางลม ว่าเข้าปะทะบ้านคุณโดยตรง และรุนแรงในแนวที่คุณจะลงต้นไม้หรือไม่ เพราะ คุณน่าจะเผื่อแนว ที่ต้นไม้ล้มไว้บ้างว่า ไม่น่าจะล้มทับบ้านคุณ แต่หากไม่อยู่ในแนวลม ก็น่าดัดต้นไม้บ้างว่า ไม่ให้เอนเข้าหาตัวบ้านคุณ
  3. คุณกลัวขโมยใช้ต้นไม้เป็นบันไดเข้าบ้านคุณหรือเปล่า
  4. คุณเชื่อโชคลางคนไทยโบราณว่า "อย่าให้กิ่งไม้ใบไม้มาเกาะแกะระรานที่ตัวบ้าน เพราะเป็นตัวกวาด ทรัพย์สินเงินทองออกไป" บ้างไหม
หากคุณแก้ไขความเชื่อ ความกลัว และเข้าใจ 4 สิ่งที่เอ่ยมาได้ ก็ปลูกได้เลยครับ
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]