21. ดวงไฟในตู้เย็นดับ ทำยังไงดี


ท่านน่าจะรีบไฟซื้อดวงไฟดวงใหม่มาเปลี่ยนเสีย เพราะตู้เย็นเป็นจุด อันตรายเรื่องไฟฟ้าที่หนึ่ง เพราะทั้งชื้นและเราก็ใช้บ่อยมาก ถ้าหากท่านไม่สามารถ หาซื้อดวงไฟใหม่มาได้ แนะนำว่าท่านอย่าไปถอดดวงไฟดวงนั้นออก (ปล่อยให้ดับ เอาไว้อย่างนั้น) เพราะถ้าท่านปลดดวงไฟออก ความชื้นก็จะวิ่งเข้าไปสู่ขั้วหลอด แล้ว ก็จะสร้างโอกาสให้กระแสไฟฟ้าวิ่งเข้าสู่ตัวท่านและบุคคลที่ท่านรักได้ง่ายขึ้น


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]