220. สร้างบ้านอย่าเสียดายค่าฉนวนกันความร้อน


ไม่ใช่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อแทนบริษัทขายฉนวนกันความร้อน แต่เป็นเรื่องจริงแสนจริง เพราะนอกจากคุณจะประหยัดค่าไฟฟ้า (สำหรับพัดลมและแอร์) คุ้มเกินคุ้มแล้ว คุณยังสุขกายสบายใจมากขึ้นด้วย ….Serious นะเนี่ยะ
ก็ยังดี ที่เหลือไว้ให้ size=13.1kb

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]