225. ลิฟท์ระบบ High Zone ที่ไม่จอดในชั้นล่างๆ อย่าลืมประตูซ่อมแซม


อาคารสูงบางอาคารจะแยกระบบขนส่งทางตั้ง (ลิฟท์) เป็นระบบ High Zone เพื่อขนส่งคนไปสู่ชั้นสูง ๆ โดยไม่จอดรับ-ส่งชั้นล่างๆ และ Low Zone ที่จอดรับส่งเฉพาะชั้นล่าง ๆ และไม่วิ่งขึ้นชั้นสูง ๆ (เช่นอาคาร 30 ชั้น ลิฟท์ Low Zone อาจจอดที่ชั้น 1-15 และลิฟท์ High Zone จอดที่ชั้น 1 แล้วเลยไปจอดที่ชั้น 16-30 เป็นต้น) Life High Zone ที่เลยไม่จอดที่ชั้น 2-15 นี้ อย่าทำเป็นผนังตันทั้งหมด น่ามีการเจาะประตูเอาไว้ทุก 3 ชั้น (แม้ว่าลิฟท์จะไม่จอดก็ตาม) ประตูนี้ อาจจะเป็นไม้- เหล็ก- อะลูมิเนียม หรือวัสดุอะไรก็ได้ ใช้ในกรณีที่ ลิฟท์ขัดข้อง ขณะที่วิ่งผ่านมาที่ชั้น 2-15 แล้วเสีย หรือหยุด จะได้แก้ไขซ่อมแซมได้ (ไม่ใช่ว่าลิฟท์ High Zone เสียที่ชั้น 8 แล้วเป็นผนังตัน การซ่อมแซม (ขณะที่อาจมีคนติดอยู่ภายใน) ต้องปีนขึ้นจากชั้นที่ 1 หรือต้องไต่ลงมา จากชั้นที่ 16 เป็นต้น)
น่าจะเอา spidermanมาด้วยนะ size=7.75

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]