227. คอยล์ร้อน (Condensing Unit) ของเครื่องปรับอากาศแยกส่วน ที่ตั้งอยู่ภายนอกอาคาร ขอให้คิดและเตรียมการสำหรับการซ่อมบำรุงด้วย


หากคุณกำลังติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนสำหรับอาคารที่สูงเกินกว่า 2-3 ชั้นขึ้นไป ขอให้คำนึงถึง การบำรุงรักษา Condensing Unit ที่จะตั้งอยู่ภายนอกอาคารด้วย เช่นเดียวกับการจะปลูกต้นไม้บนอาคาร สูง ๆ ต้องคำนึงถึงบำรุงรักษาตามที่เคยคุยให้ฟังแล้ว ว่าจะต้องมีทางออกไปสู่เครื่องได้ ต้องมีที่ยืน (ที่ปลอดภัย) เพียงพอสำหรับการล้างเครื่อง ซ่อมเครื่อง หรือเติมน้ำยาของผู้ที่ออกไปซ่อมบำรุง

เคยเห็นอาคารแห่งหนึ่งสูงตั้ง 12 ชั้น วาง Condensing Unit ไว้บนกันสาดที่อยู่ห่างจากหน้าต่างตั้ง 4-5 เมตร ในเวลาปกตินอกจากจะทำความเสียวไส้ให้กับผู้คนที่สัญจรผ่านไปมา เพราะไม่ทราบว่า กันสาด ที่ไม่ได้ออกแบบมา ให้รับน้ำหนัก- ความสั่นสะเทือนนั้น จะพังลงมาเมื่อไร เมื่อเวลาซ่อมบำรุงช่างซ่อม ก็ทำตัวเป็น นักแสดงกายกรรม โลดแล่นอยู่กลางเวหา จะเป็นจะตายเมื่อไรก็ไม่ทราบ … เขาเรียกว่า "ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา"

ความมักง่ายของช่างไทย size=7.27kb

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]