228. คุณลืม Return Air หรือเปล่า ห้องคุณจึงไม่เย็น


ลองหาแก้วน้ำมา 1 ใบ ใส่น้ำให้เต็มถ้วยแก้วจนน้ำเต็มแก้วล้นปรี่ แล้วพยายามเทน้ำ ใส่เข้าไปในถ้วย นั้นอีก (แม้ถ้วยน้ำนั้นจะมีน้ำเต็มแล้วก็ตาม) คุณจะสังเกตได้ว่าน้ำที่คุณพยายามเทเข้าไปใหม่ จะไม่เข้าไป อยู่ในแก้ว ได้เลย ฉันใดก็ฉันนั้น เฉกเช่นเดียวกับระบบปรับอากาศ ที่ลมจากเครื่องเป่าลมเย็น จะไม่เป่าลมเย็นออกมา หากไม่มีช่องให้อากาศในห้องไหลวนออก … ช่อง Return Air ก็คือช่องที่ให้อากาศ ภายในห้อง ได้ไหลวนกลับ สู่เครื่องปรับอากาศ หากเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กจะมีช่อง Return Air ที่ตัว เป่าลมเย็น ในห้องแต่ละห้องเลย (มักอยู่ด้านล่าง หรือด้านหลังของที่เป่าลมเย็น) หากเป็นระบบใหญ่ หรือที่เรียกว่าระบบ Central Air ตัวเป่าลมเย็น อาจจะอยู่ห่างจากห้องออกไป มีแต่เพียงท่อลม ที่ต่อออกจาก ที่เป่าลมเย็น วิ่งมายัง ห้องของเรา

คุณลองเอากระดาษไปบังช่องรีเทิร์นแอร์เพื่อไม่ให้ลมไหลกลับนั้นดู สักครู่เดียว คุณจะรู้สึกทันทีว่า ห้องคุณร้อนขึ้น สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก มักไม่ค่อยมีปัญหา (ขอเพียงแต่อย่าเอาเฟอร์นิเจอร์ ไปบัง ก็พอแล้ว) แต่หากเป็ระบบใหญ่ บางห้องอาจจะให้ลมไหลย้อนกลับทางประตู หากปิดประตู หรือเปลี่ยนชนิด ของประตู (เช่น จากบานเกล็ดที่ลมผ่านออกได้เป็นบานตัน ๆ) ระบบ Return Air ไม่ทำงาน …. ห้องคุณก็ร้อนไงครับ !!!!

ปัญหานี้มักไม่ค่อยเกิดโดยตรงกับเจ้าของอาคารหรือเจ้าของบ้าน แต่มักจะเกิดจากความขัดแย้ง ของแบบสถาปัตยกรรม- แบบวิศวกรรมเครื่องกล- แบบตกแต่งภายใน โดยไม่มี C.M. คอยตรวจเช็ค

the air of no return size=4.6kb

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]