22. ฟ้าผ่าใกล้บ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรน่าจะเสียเป็นอันดับแรก


เชื่อหรือไม่ว่าอุปกรณ์นั้นคือเจ้าเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านนั่นเอง เพราะว่า ส่วนที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าที่อยู่สูงที่สุดของบ้านท่านคือเสาอากาศทีวี เมื่อฟ้าผ่าลงมาใกล้ บ้านท่าน เสาอากาศก็จะเป็นสื่อนำความแปรปรวนของความดันไฟฟ้าจากฟ้าผ่าเข้า ไปสู่เครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน ดังนั้น ถ้าท่านเป็นกังวลเรื่องนี้ ยามที่บ้านท่านเกิด ฟ้าคะนอง มีโอกาสฟ้าผ่ามาใกล้ๆ ท่านก็อาจจะถอดปลั๊กเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน เสีย เพื่อรักษาเอาไว้ใช้นานๆ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]