230. อย่าลืม Flush Valve ต้องการแรงดันมากกว่า Flush Tank


Flush Valve & Flush Tank ในที่นี้หมายถึงชนิดของโถส้วมชักโครก 2 ชนิด ชนิดที่ไม่มีถังน้ำอยู่ด้านหลัง ใช้แรงดันของน้ำในท่อน้ำมาชำระ ความสกปรกในโถส้วม เราเรียกว่า ส้วมชักโครกชนิดฟลัชวาล์ว (Flush Valve) ส่วนโถส้วมที่มีถังเก็บน้ำอยู่ด้านหลัง เวลากดปุ่มชำระ น้ำในถังจะไหลออกมา ชำระความสกปรก โถส้วมประเภทหลังนี้เรียกว่า โถส้วมระบบฟลัชแทงค์ (Flush Tank) จะเห็นได้ว่าโถส้วมระบบ Flush Valve ต้องการแรงดันน้ำ ในท่อน้ำมาก เพราะใช้น้ำโดยตรงจากท่อน้ำ แต่ระบบ Flush Tank ไม่ต้องการแรงดัน ในท่อน้ำมาก เนื่องจากเก็บน้ำเอาไว้แล้วในถัง … หากท่านกำลังออกแบบ หรือเลือกชนิดของโถส้วม กรุณาตรวจสอบ ระบบ-แรงดันของท่อน้ำก่อนเสมอ (หากท่านเห็นว่าชนิดของโถส้วมสำคัญมาก ท่านก็อย่าลืมเปลี่ยนแรงดัน ในท่อให้เหมาะสมด้วย)
แว๊กกก size=5.91kb

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]