232. วางโถส้วมไว้ใกล้แนวคานโครงสร้าง ต้องระวังให้ดี


โถส้วมจะใช้งานได้สมบูรณ์ต่อเมื่อต้องมีท่อส้วมเพื่อนำสิ่งปฏิกูลไปสู่บ่อเกรอะ! หากท่อส้วมถูกขวางทาง ด้วยโครงสร้าง จนไม่สามารถเดินทาง (หรือเดินทางไม่สะดวก) ไปสู่บ่อเกรอะได้ โถส้วมนั้น ก็ใช้การไม่ได้ การวางโถส้วมซ้อนทับ ที่แนวคานโครงสร้าง หรืออยู่ใกล้แนวคานมากเกินไป ขอให้ผู้ออกแบบ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาปนิก และมัณฑนากร) ตรวจสอบตรวจดูแบบโครงสร้างประกอบ เพื่อหาแนวทาง เดินท่อส้วม ก่อนวางตำแหน่งโถส้วมนะครับ
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]