234. ต่อเติมบ้านหรืออาคารใหม่ชิดอาคารเก่า …. ระวังเข็มที่ตอกใหม่ดันไปทิ่มแทงฐานรากเก่าเข้า


การต่อเติมอาคารที่ต้องแยกโครงสร้างเก่ากับโครงสร้างใหม่ออกจากกัน แต่ต้องการให้ ตัวอาคาร วางชิดกัน หรือการก่อสร้างอาคารใหม่ ที่มีเสาใหม่วางชิดเสาอาคารเก่า สิ่งที่น่า ตรวจเช็คเบื้องแรก ก่อนการออกแบบ โครงสร้าง และต้องสอบเช็คอีกครั้ง ก่อนการตอกเสาเข็ม อาคารใหม่ คือการหาแนวขอบเขต ของฐานราก อาคารเดิม ว่าแผ่ออกมากว้างแค่ไหน เพราะถ้าออกแบบผิดพลาด หรือไม่มีการตรวจสอบ ที่สถานที่ก่อสร้าง ( อาจต้องขุดดิน ตรวจสอบ ) เข็มอาคารใหม่ อาจตอกทิ่มลงบนฐานรากอาคารเก่า (ที่แผ่ออกมา) … รับรองว่า อาคารใหม่จะไม่ได้สร้าง แถมอาคารเก่าจะต้องได้สร้างใหม่ด้วยละครับ
นึกแล้วเชียววว..size=7.26kb

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]