236. หาพื้นมีรอยร้าวจะทดสอบอย่างไร


คำว่า พื้น ในที่นี้หมายถึง โครงสร้างพื้น ไม่ใช่ วัสดุปูพื้น ส่วนรอยร้าวที่เกิดขึ้น ก็คือรอยร้าวที่เกิดขึ้น บนโครงสร้างพื้น อันแสดงว่า โครงสร้างอาคารของคุณ กำลังมีปัญหา การจะเข้าไปตรวจสอบว่า ทำไมถึงร้าว บางครั้งเป็นเรื่องยาก เพราะคอนกรีตถูกหล่อและแข็งตัวแล้ว ไม่มีทางตรวจสอบองค์ประกอบ ภายใน เช่น ชนิดของเหล็ก- ขนาดของเหล็ก-จำ นวนเหล็ก- การผูกเหล็ก- สภาพของคอนกรีต ได้

ถ้าท่านเป็นผู้ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบรอยร้าวนั้น วิธีการที่ดีที่สุดและทุกคนยอมรับได้ที่สุด (โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง เจ้าของโครงการ) คือ การทดสอบด้วยการเอาน้ำหนักจริง ๆ ขึ้นไปวาง ซึ่งอาจทำ (เอง) ได้ 3 วิธีคือ

  1. ใช้ถุงปูนวางบนพื้นทดสอบ (หาง่ายเพราะปูนถุงแต่ละถุงมีน้ำหนักกำกับไว้แน่นอน แต่ราคาอาจแพง เพราะปูนอาจเสียหายได้)
  2. ใช้ถุงปุ๋ยบรรจุทรายวางบนพื้นทดสอบ (ยากขึ้นมานิดนึง เพราะต้องเอาทรายใส่ถุง แล้วชั่งน้ำหนัก แต่ละถุงก่อน อาจเลอะเทอะเพราะผงทรายหล่นร่วงบ้าง แต่ราคาถูกที่สุด)
  3. กั้นขอบพื้นบริเวณที่จะทดสอบและใส่น้ำลงไป (ยาก เพราะต้องเตรียมการนาน แพง เพราะต้องเสีย ค่าใช้จ่าย ในการก่อเสริม (พร้อมฉาบปูนอย่างดี) แต่นอกจากจะทดสอบน้ำหนักแล้ว ยังตรวจสอบ การรั่วซึมได้อีก)
ลองเลือกวิธีที่เหมาะสมดู … แต่ว่าขอให้ผ่านวินิจฉัย- วิธีการ- น้ำหนักที่ จะทดสอบจากวิศวกร ผู้ออกแบบ ก่อนเสมอ
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]