237. ขุดดินลึกแค่ไหนแพงเท่าไร


คำถามนี้ค่อนข้างเป็นคำถามที่ตอบให้ถูกต้องยากที่สุด แต่คนในวงการทุกคน ก็ต้องการคำตอบ เหมือนกับ คำถามที่ว่า "สร้างบ้านเดี๋ยวนี้ราคาตารางเมตรละเท่าไร" เนื่องจากราคาของการขุดดิน หรือการสร้างบ้าน จะแปรเปลี่ยนแตกต่างกันออกไป มากมายถึง 100% - 200% ตามรายละเอียด และสภาวะการสิ่งแวดล้อม …. วันนี้จะลองตอบคำถาม เรื่องการขุดดินนี้ ให้ได้ และขอตอบ (สรุป) ราคาการขุดดินออกเป็น 4 กลุ่มราคา ได้ดังนี้

  1. ขุดระดับต่ำกว่า 2.50 เมตร ราคาถูกที่สุดเพราะใช้เข็มไม้ตอกเป็นพืดกันดินถล่มพอไหว หากสภาพพื้นดินเอื้ออำนวย ขุดดินเอียงปรับระดับอาจไม่ต้องมีเข็มไม้ตอกกันดินถล่มก็ยังพอไหว
  2. ขุดระดับลึกไม่เกิน 5.00 เมตร ราคาจะแพงขึ้นกว่าแบบแรกเพราะต้องใช้เหล็กพืด (Sheet Pile) ตอกกันดินถล่ม
  3. ขุดลึกไม่เกิน 8.00-10.00 เมตร ราคาแพงขึ้นไปอีกเพราะ Sheet Pile โล้น ๆ ธรรมดาใช้ไม่ได้แล้ว ต้องมีการเสริมโครงสร้างค้ำยันกับ Sheet Pile เข้าไป
  4. ขุดลึกเกิน 8.00-10.00 เมตร ราคาแพงที่สุดเพราะต้องใช้ระบบการกันดินถล่มทลายพิเศษ ซึ่งเป็นวิทยาการขั้นสูง ช่างก่อสร้างปกติธรรมดาทำไม่ได้ ต้องให้ผู้ชำนาญการมาปรึกษา

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]