239. เสาเอ็นทับหลัง ต้องเทด้วยคอนกรีต ไม่ใช่ปูนทรายนะครับ


เสาเอ็นทับหลัง นับได้ว่าเป็นส่วนของโครงสร้างส่วนหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ บีบรัด รับน้ำหนักของผนังก่ออิฐ ดังนั้นเสาเอ็นทับหลัง จึงต้องเป็น คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ใช่ปูนทรายเสริมเหล็ก ที่ช่างปูน หลายคน นิยมกัน (โดยเอาปูนทราย ที่ใช้ก่ออิฐนั่นแหละ มาเทเสาเอ็นทับหลัง) ช่วย ๆ กันดูแลด้วยเถอะครับ … เดี๋ยวใครเขามาเห็นเข้า แล้วสั่งทุบผนังคุณทั้งตึก ละก็ อย่าหาว่าไม่บอกกันล่วงหน้าไม่ได้นะครับ
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]