23. ทำไมหน้าฝน ไฟฟ้าบ้านเราจึงดับบ่อย


นอกจากหน้าร้อนและหน้าร้อนมากแล้ว บ้านเรายังมีหน้าฝนอีกด้วย และใน หน้าฝน ไฟฟ้าในบ้านบางบ้านก็มักจะดับบ่อยๆ ก็เพราะว่าตอนฝนตกนั้นความดัน ไฟฟ้าในอากาศจะแปรปรวน ทำให้บรรดาเหล่าอุปกรณ์การส่งไฟฟ้ามาที่บ้านเราอาจ จะถูกกระทบกระเทือนกระแทกจากความแปรปรวนของแรงดันไฟฟ้าตามธรรมชาติ นั้น ก็เลยเสียหายไป หรือบางครั้งอาจจะมีลมพายุแรง จนเหล่าสายไฟหรือเสาไฟ เกิดความเสียหาย หรือบางครั้งหากทางเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าท่านเห็นว่าแรงลมและความ แปรปรวนของแรงดันไฟฟ้าในอากาศอาจจะเป็นอันตรายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักได้ ท่านก็จะหยุดการส่งจ่ายไฟฟ้าไว้ก่อนครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]