241. ใช้เสาเข็มเจาะแห้ง (Bore Pole Dry Process) อย่าเสียดายค่าทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Test)


ปัจจุบันเสาเข็มเจาะแห้งเริ่มกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง หลังจากมีกฎหมายควบคุมการรบกวน ต่อบ้านข้างเคียง ของการใช้เสาเข็มตอก แม้ว่าเสาเข็มเจาะ จะแพงกว่าเสาเข็มตอก ทำให้ต้องเสียงบประมาณ ในการก่อสร้าง มากขึ้นก็ตาม แต่ขอแนะนำให้เพิ่มงบประมาณขึ้นอีกนิดหน่อยสัก 400-800 บาท/ต้น ที่น่าจะทำการทดสอบ ความสมบูรณ์ของเสาเข็มนั้น โดยวิธี Seismic Test (การเคาะหัวเสาเข็ม และส่งสัญญาณเสียง- ความสะเทือน ตรวจสอบ) เพราะเสาเข็มเจาะแห้ง ยากต่อการควบคุมคุณภาพ ในขณะทำงาน และมีผู้รับเหมาเสาเข็มเจาะ มวยวัด อาละวาดอยู่ทั่วไปขณะนี้
มวยวัด size=6.43kb

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]