243. อย่าลืมเสาเข็มแต่ละต้นน่าจะห่างกัน
ไม่น้อยกว่า2.0 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเข็ม


เป็นปัญหาพื้นฐานที่เรียนหรือรู้กันมาตั้งแต่ต้นของคนในวงการก่อสร้างแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่า เรื่องนี้ เกิดความผิดพลาดขึ้นบ่อย ๆ (คงเป็นประเภทเส้นผมบังภูเขา) ส่วนใหญ่ มักเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยน ขนาด- ความยาว หรือชนิดของเสาเข็ม หรือมีการปรับเปลี่ยนลักษณะฐานรากหรืออาคาร …. จึงขอเรียนเตือนความจำ ไว้ตรงนี้อีกครั้งว่า อย่าลืมนะครับ เพราะหากมวลดินรอบ ๆ เสาเข็มมีไม่เพียงพอ (เพราะเสาเข็มตอกชิด เกินไป) เสาเข็มจะมีแรงฝืด (Friction) น้อยลง แต่จะน้อยลงเท่าไร ก็แล้วแต่ความผิดพลาดของท่านนั้น มีมากเท่าไรละครับ friction size 2.72 kb
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]