245. ทำระบบ Pre-Cast นั้นมักผิดพลาดตรงไหน


หากใครติดตามร้อยพันปัญหามาแต่เล่มแรก ตามปัญหา ข้อที่ 19 เคยบอกไว้ว่า "หากไม่แน่จริง อย่าทำ Pre-Cast" ซึ่งเท่าที่พบมา มีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ อยู่ 4 ประการคือ

  1. ทำ Shop Drawing ไม่ละเอียดเพียงพอ เมื่อนำมาติดตั้งแล้วไม่พอดี และทำให้งานระบบอื่น ๆ เช่น ประปา ไฟฟ้า มีปัญหา
  2. เพราะ Pre-Cast เป็นแผ่นคอนกรีตที่หนักมาก (บางชิ้นหนักหลายตัน) การขนส่งทางตั้งทำยากมาก หากท่อแต่ละชิ้นไม่พอดีจริง ๆ จะติดตั้งไม่ได้
  3. เพื่อต้องการให้ติดตั้งได้ง่าย จำเป็นที่ต้องมีช่องว่างเผื่อไว้ระหว่างแผ่น หรือระหว่างโครงสร้าง การอุดแต่งรอยเหล่นั้นทำได้ยากและราคาแพงมาก
  4. หาก Pre-Cast ติดต่อ ๆ กันเป็นแผงโต ๆ ไม่มีทางที่จะให้ได้ระนาบเสมอกันหมด ยามแดดส่องกระทบ จะเห็นเป็นลูกคลื่น …. น่าเกลียดเชียว (แม้บางคนพยายามจะใช้สีระเบิดพ่นทับไปก็ยังช่วยอะไรไม่ได้)
  5. การติดตั้งประตูหรือหน้าต่างเข้ากับแผ่น Pre-Cast มีปัญหาเกือบทุกอาคาร เพราะตามปกติวิชาช่าง จะเอาของนิ่ม ประกบกับของแข็ง (เช่นปูนฉาบกับอะลูมิเนียม) จึงจะให้รอยต่อนั้นสนิทได้ดิ่งฉาก แต่การเอา อะลูมิเนียมมาต่อกับ Pre-Cast เป็นการเอาของแข็งมาประกบกับของแข็ง การปรับแต่งทำได้ยากมาก (จนเรียกว่าเป็นไปไม่ได้)
จากเหตุดังกล่าว หลายอาคารจึงประสบปัญหางานก่อสร้างล่าช้า และเกินงบประมาณ เพราะความผิดพลาด หรือความไม่พร้อม (ความไม่แน่จริง) ของผู้ทำ Pre-Cast ทั้งนี้ยังจะไม่พูดถึงอันตรายอั นเกิดจากระบบ Pre-Cast (เช่น แผ่นคอนกรีตหนัก 2 ตันถูกยึดด้วยเหล็ก 9 มม. 2 เส้น, ไม่มีการกันชื้นของโครงเหล็กยึด นานเข้า ๆ เหล็กเป็นสนิมแล้วเหล็กยึดนั้นก็ขาด ฯลฯ) ซึ่งจะคุญให้ฟังต่อไปครับ
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]