249. ทำหลังคาโครงสร้างไม้
อย่าเสียดาย "เหล็กประกับ"


เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่อาจเพราะตอนนี้ใคร ๆ ก็ใช้โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีตกันหมดแล้ว ช่างไม้ (ที่มีอาชีพประจำเป็นกสิกร) และสถาปนิก-วิศวกร (ที่ชอบออกแบบแต่ตึกโต ๆ ) จึงลืมไปว่า โครงหลังคา ที่ทำด้วยไม้ ในปัจจุบันไม่สามารถเข้าไม้ ไห้แนบเนียบเหมือนช่างโบราณ การตอกตะปู เพื่อยึดไม้ 2-3 แผ่น เข้าด้วยกัน แข็งแรงไม่พอ ขอให้ใช้เหล็กประกับเข้าประกับช่วยตามรอยต่อนั้นด้วยเถอะครับ (หากคุณไม่รู้ ว่าเหล็กประกับคืออะไร ก็ลาออกจากการเป็นช่างไม้- สถาปนิก-วิ ศวกร เถอะครับ …. แล้วแผ่นดินจะสูงขึ้น)
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]