25. ปูนเสือ ปูนช้าง ใช้ไม่ดีอาจโดน ช้างเหยียบ…เสือคาบไปแด…..นะครับ !


คนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจว่าปูนซิเมนต์ทั่วไปนั้นมี 2 ชนิด ชนิดแรก เรียกว่า ปูน Portland Cement (เช่นตราช้าง ตราพญานาค ตราดอกจิก) ซึ่งใช้ทำโครงสร้าง มีกำลังอัดสูง แข็งกว่าปูนแบบที่สอง หรือที่เรียกว่า ปูน Silica Cement (เช่นตราเสือ ตรางูเห่า ตรานกอินทรีย์) ซึ่งมีกำลังอัดน้อย ซึ่งจะใช้สำหรับ ก่ออิฐ หรืองานฉาบปูนเท่านั้น

วิศวกรส่วนใหญ่จะคำนวณโครงสร้างโดยใช้มาตรฐานกำลังอัด ของ Portland Cement พอมาทำจริง ๆ หากผู้ก่อสร้าง ใช้ปูน Silica Cement ซึ่งแข็งแรงน้อยกว่า โครงสร้างของคุณก็ไม่แข็งแรง….. ดังนั้น ก่อนการก่อสร้าง ตรวจ หรือถามผู้ออกแบบสักนิด ว่าเขาออกแบบ ให้ใช้ปูนชนิดใด…. รายการใช้ปูนผิด (โกง?) แบบนี้หาดูได ้ตามบ้านจัดสรรทั่วไป)


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]