250. จี้ปูนอย่าให้โดนเหล็กหรือไม้แบบ


ปัญหานี้ก็เป็นปัญหาพื้นฐานอีกปัญหาหนึ่งที่บรรดา ช่างก่อสร้าง-ช่างเทคนิค-สถาปนิก-วิศวกร ต่างมองข้าม กันไปหมด ไม่ทราบว่าเส้นผมที่บังภูเขาเส้นนี้ อาจทำให้เกิดอาคารวิบัติขึ้นมาได้ เพราะการจี้ปูน ด้วยเครื่องจี้ไฟฟ้า แล้วไปโดนเหล็กเสริม หรือไม้แบบ จะทำให้คอนกรีตอันประกอบด้วย หิน-ทราย-ปูน เกิดการแยกตัว ออกจากกัน หินซึ่งหนักกว่าจะตกลงข้างล่าง น้ำปูนจะลอยขึ้นข้างบน ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่า "คอนกรีตหมูสามชั้น" ทำให้โครงสร้างคอนกรีตที่ออกแบบมา ไม่สามารถรับน้ำหนักได้ ตามต้องการ …. ระวังหน่อยนะครับ
จี้ปูนไม่เป็นไร อย่าให้คนงานไปจี้คนก็แล้วกัน size=9.69kb

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]