26. เทคอนกรีตโครงสร้างพื้น อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์สำหรับแขวนท่อด้วย


อาคารสมัยใหม่ปัจจุบัน ตามฝ้าเพดานจะอุดมไปด้วยท่อของวิศวกรรมระบบไม่ว่าจะเป็นระบบประปา ไฟฟ้า ปรับอากาศ และอื่น ๆ ซึ่งท่อเหล่านี ้จะมีน้ำหนักไม่น้อยทีเดียว และท่อเหล่านี้ จะอยู่ได้ต่อเมื่อ มีตัวแขวน มารองรับ (Hanger) ที่จะต้องฝากไว ้กับเนื้อคอนกรีต ของพื้นคอนกรีตชั้นบน หากไม่เตรียมการ ยึดติด Hanger เอาไว ้ก็จะสร้างปัญหา กับการก่อสร้าง หรือกับอาคาร ที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ทั้งความคลาดเคลื่อน ของตำแหน่ง (แนวท่อ) ทั้งการแตกหัก เสียหาย ของท่อเหล่านั้น

สิ่งที่ต้องเตรียมการแต่เริ่มแรกคือการทำ Shop drawing (แบบสำหรับการก่อสร้างจริง) ของงาน ทุกระบบ ที่เกี่ยวข้อง หาแนวท่อ ให้พอ แล้วฝังพุก ตัวเมีย (Insert) ไว้บนไม้แบบ ก่อนการเทคอนกรีต เมื่อถอด ไม้แบบออก (พุกจะฝัง อยู่ในคอนกรีต) จึงนำพุกตัวผ ู้ซึ่งเป็นขอเกี่ยว เสียบเข้าไป เพื่อแขวนท่อ ตามแนว ที่เตรียมเอาไว้

ในกรณีที่การฝัง Insert เป็นเรื่องลำบากในการทำงานมาก เราอาจจะทาสีไว ้ตามแนวเหล็กเสริม หรือแนว เหล็กแรงดึงสูง (Tendon) ที่ไม้แบบ เมื่อถอดไม้แบบออก ก็จะมีรอยสี ที่ทาไว ้ติดบนพื้นคอนกรีต (ฝ้าเพดาน) แล้วจึงขันน๊อตเกลียว กับพื้นคอนกรีตนั้น (ณ แนวที่ไม่มีรอยสีเหล็กเสริม) จึงแขวน Hanger เพื่อแขวนท่อ ต่อไปได้ …. แต่วิธีการน ี้ไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากแนวเหล็กเส้น หรือเหล็กแรงดึงสูง (Tendon) อาจเบี่ยงเบน ย้ายไปได้ เวลาเทคอนกรีต ทำให้แนวเหล็กจริง กับรอยสี ที่เตรียมไว ้ไม่ตรงกัน หากการเจาะน๊อตเข้าไป ถูกเหล็กหรือ Tendon จะทำให้โครงสร้าง เป็นอันตรายได้


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]