26. บางทีปิดสวิตช์ดวงโคมแล้ว แต่ดวงโคมก็ยังเรืองแสงอยู่
...เกิดอะไรขึ้น


เหตุที่เกิดนี้เกิดขึ้นได้ ๒ ประการ คือ ประการแรกเป็นปัญหาเทคนิคนิด หน่อย ซึ่งเกิดจากการเดินสายไฟผิดพลาด แทนที่จะเอาสายกระแสต่อเข้าสวิตช์ก่อน แล้วจึงเดินไปที่ดวงโคม เขาดันเอาสายกระแสนั้นเดินไปที่ดวงโคมก่อนแล้วค่อย เดินไปที่สวิตช์ (สายไฟทั่วไปจะมีสองสาย คือ สายกระแสและสายศูนย์ หากมีสายที่ สามก็คือ สายดิน) ดังนั้น เมื่อท่านดับสวิตช์ไฟ กระแสไฟก็ยังคงเดินไปตามสาย กระแสเพื่อเลี้ยงหลอดไฟอยู่ หลอดไฟจึงดูเรืองแสงอยู่ การแก้ไขสำหรับท่านผู้ไม่ ค่อยทราบเรื่องไฟฟ้า คงจะต้องรบกวนช่างไฟฟ้าผู้รู้เรื่องมาจัดการแก้ไขการเดินสาย นั้น และน่าจะต้องรีบแก้ไขด้วยครับ เพราะนอกจากเราจะต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าไป โดยเปล่าประโยชน์แล้ว ก็ยังอาจจะเป็นอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินของเราด้วย ครับ ส่วนสาเหตุอีกประการหนึ่ง อาจจะเป็นเรื่องของเส้นผมบังภูเขา หรือปัญหา หญ้าปากคอกก็คือ การเดินสายไฟต่างๆนั้นถูกต้องครบถ้วนแล้ว แต่เจ้าหลอดไฟที่ ท่านซื้อมา อาจจะเป็นหลอดไฟที่มีประสิทธิภาพผิดปกติ วิธีการแก้ไขก็คือ เปลี่ยน หลอดไฟหลอดนั้นเสียครับ การตรวจสอบว่าสาเหตุน่าจะมาจากที่ใด ก็คือลองเปลี่ยนหลอดไฟดูสักสอง สามหลอด หากทุกหลอดเกิดอาการเรืองแสงหมด ก็แสดงว่าปัญหามาจากการเดิน สายไฟ แต่หากเป็นเพียงหลอดเดียว ปัญหาก็น่าจะมาจากหลอดไฟดวงนั้นดวงเดียว ครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]