27. ระวัง ระวัง… ผู้รับเหมาใจดี จะแถมพื้นคอนกรีตให้ท่านหนาเกินไป


ในการออกแบบทั้งหลายทั้งมวล วิศวกรโครงสร้างได้ออกแบบพื้นคอนกรีตไว้หนาเพียงพอแล้ว อย่าให ้ผู้รับเหมา เทพื้นคอนกรีต ให้หนาเกินกว่า ที่แบบกำหนด ด้วยความใจดี (หรือผิดพลาด) แล้วมา บอกคุณว่า "แข็งแรงขึ้น" เพราะนั่น อาจเป็นสาเหต ุให้อาคารของคุณ พังลงมาได้ … เพราะคอนกรีต เป็นวัสดุ ที่ หนักมาก 1 ลูกบาศก์เมตร หนักตั้ง 2,400 กิโลกรัม หากเขาเทคอนกรีต หนาขึ้นเพียง 5 เซนติเมตร คิดเป็น น้ำหนัก ที่โครงสร้าง ต้องรับ เพิ่มขึ้นถึง 2,400 x 0.05 = 120 กิโลกรัม และตามกฎหมาย บ้านพักอาศัย จะออกแบบ ให้รับน้ำหนักได้เพียง 150 กิโลกรัม / ตร.ม. พอมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น โดยไม่จำเป็นตั้ง 120 กิโลกรัม ก็เลยเหลือความแข็งแรง ที่โครงสร้างจะรับได้อีกเพียง 150-120 = 30 กิโลกรัม…เท่านั้นเอง
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]