27. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่น่าจะมีในบ้าน คืออะไรบ้างนะ


ถ้าท่านไม่ใช่ช่างไฟฟ้า หรือท่านเป็นผู้ที่รู้เรื่องไฟฟ้าน้อยมาก อุปกรณ์ไฟฟ้า ในบ้านท่านก็ไม่น่าจะต้องสะสมอะไรมากมาย น่าจะมีเพียงหลอดไฟสำรองขนาด ต่างๆ คีมปากแหลมที่มีฉนวนหุ้มที่มือจับอย่างดี ใช้สำหรับการทำงานไฟฟ้าเล็กๆ น้อยๆ เทปพันสายไฟ เพื่อใช้ประโยชน์หรือการป้องกันที่จำเป็นเป็นการชั่วคราว ไขควงที่ใช้สำหรับตรวจวัดกระแสไฟพร้อมมือจับที่หุ้มฉนวนอย่างดี ใช้สำหรับตรวจ กระแสไฟ หากเอาปลายไปถูกที่ที่มีกระแส ดวงไฟเล็กๆที่ปลายมือจับก็จะสว่างขึ้น มา และหากสะพานไฟของบ้านท่านเป็นแบบต้องใช้ฟิวส์ ท่านก็น่าจะเก็บฟิวส์ตาม ขนาดที่บ้านท่านใช้เอาไว้สำรองบ้าง ตอนที่ไฟดับตอนดึกแล้วร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า เขาปิดร้านหมดแล้วไงครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]