28. ท่านผู้รับเหมาที่รัก… การชักเหล็กออกจากโครงสร้าง ด้วยสูตร 5 ชัก 1 ของท่านนั้น รู้หรือเปล่าว่าท่านจะได้กำไรกี่สตางค์?


สูตร 5 ชัก 1 หมายถึงการใช้เหล็กเส้นน้อยกว่าที่แสดงในแบบก่อสร้าง 20% หรือเหล็กทุก ๆ 5 เส้น จะเอาออก 1 เส้น … ตามประสบการณ์ (ที่ชั่วร้าย) ของผู้รับเหมาท ี่ผ่านมา โครงสร้างก็ยังคงสามารถอยู่ได้ (โครงสร้าง เอา Safety Factor) ที่กำหนดในกฎหมายมาใช้

ในบ้านขนาด 3 ห้องนอนหลังหนึ่ง มีพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 200 ตารางเมตร โดยราคาค่าก่อสร้าง จะประมาณ 1,600,000 -2,200,000 บาท จะใช้เหล็กเส้นทั้งสิ้น ประมาณ 6,000 กิโลกรัม …หากผู้รับเหมา ใช้สูตร ชักเหล็กออก (โกงเหล็ก) แบบ 5 ชัก 1 จะสามารถ โกงเหล็กได้ = 6,000 / 5 = 1,200 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 15 บาท หรือเป็นเงินทั้งสิ้น = 1,200 x 15 บาท = 18,000 บาท ซึ่งน้อยมาก (ประมาณ 1% ของค่าก่อสร้างทั้งหมด) จะเห็นได้ว่า ท่านประหยัด (โกง) ได้นิดเดียว …. อย่าโกงเลยนะครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]