28. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสียบไฟแล้ว
เขาว่าไล่สัตว์ไล่หนูได้ เป็นอย่างไร


อุปกรณ์ตัวนี้เข้ามาในเมืองไทยเราไม่กี่ปี ทำงาน โดยจะส่งสัญญาณรบกวน แผ่กระจายไปตามสายไฟฟ้าที่เราเดินอยู่ในบ้าน สัญญาณ รบกวนนี้จะไม่กวนตัวเรา แต่จะไปกวนสัตว์เล็กๆ ให้รำคาญ และหนีออกจากบ้านเราไป เคยมีผู้ทดลองหลายท่าน บางท่าน บอกว่าเมื่อติดไปแล้ว ได้ผลจริงๆ เหล่า นกหนูทั้งหลาย หายไปหมด ไม่มา รบกวนอีกเลย แต่บางท่านบอกว่า พอติดเข้าไป หนูบางตัว พอได้สัญญาณแล้ว มันจั๊กกะจี้ รำคาญ แล้วก็มันเขี้ยว เลยวิ่งมากัดสายไฟ ตามจุดต่างๆของ บ้านเขา ซะขาด กระจุยกระจายไปเลย ข้อมูลนี้ เป็นข้อมูลจริง ดังนั้น หากท่านจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ ตอนติดตั้งแรกๆคงจะต้องหมั่นตรวจตราให้ดีว่า เหล่า สัตว์เล็กสัตว์น้อย ของท่าน มีนิสัยเป็นอย่างไร มีนิสัยขี้รำคาญแล้วก็หนีหายไป ท่านก็ ประสบความสำเร็จ แต่ถ้ารำคาญแล้วมันเขี้ยว ท่านก็คงต้อง ยกเลิกการใช้ อุปกรณ์นี้ ละครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]