29. ไม่จำเป็นจริง ๆ อย่าสร้างสระน้ำไว้สูง ๆ !


อาคารทั่วไป การถ่ายน้ำหนักจะถ่ายจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ ดังนั้นการเอาอะไรที่หนัก ๆ เช่นสระว่ายน้ำ ไปไว้ บนส่วนสูง ๆ ของอาคาร จะทำให้ต้องสิ้นเปลือง เงินค่าทำระบบ โครงสร้างเกินความจำเป็น หากหลีกเลี่ยง ได้ ก็อย่าเอาสระว่ายน้ำ ไปไว้ที่สูง ๆ เลย ยกเว้นแต่ว่า ไม่มีที่ดินเพียงพอ และที่ดินราคาแพง เกินกว่า ราคา โครงสร้าง ที่เพิ่มขึ้น ….อย่างนั้นก็ไม่ว่ากัน
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]