3. ทำไมที่จอดรถอาคารสูงถึงต้องออกแบบ
ให้ Floor to Floor = 2.70 เมตร
ทั้งที่ตามกฎหมาย ต้องการความสูง Floor to Ceiling
เพียง 2.10 เมตร เท่านั้น?


เวลาออกแบบอาคารสูง สถาปนิกหลายท่านจะออกแบบให้ระยะพื้นถึงพื้นต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะ จะเสียระยะถอยร่น (Setback) น้อยที่สุด เสียงบประมาณน้อยลง และยังทำให้ความยาว ของทางลาดวิ่ง (Ramp) สั้นลงไปด้วย หากยิ่งโครงสร้าง เป็นระบบ Flat Slab (พื้นเรียบ) ไม่ว่าจะเป็น Post Tension หรือไม่ก็ตาม มักออกแบบ ให้ระยะ Floor to Floor ประมาณ 2.50 เมตร ซึ่งแบ่งให้เป็น ความหนาของพื้น 25-40 ซม. ส่วนที่เหลืออีก 2.10-2.25 เมตร ก็จะมีความสูงเพียงพอ กับที่จอดรถตามกฎหมาย

แต่หากไม่ติดอะไรจริงจังขอแนะนำให้ใช้ระยะ Floor to Floor = 2.70 เมตร เพราะระยะดังกล่าว ลิฟท์ (Elevator) ใ นทุกความเร็ว และทุกยี่ห้อ สามารถจอดได้ทุกชั้น หากเป็นระยะ 2.50 เมตร จะมีลิฟท์ เพียงบางยี่ห้อ และบางความเร็วเท่านั้น ที่จะสามารถจอดได้ทุกชั้น

เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ ปัญหาที่ตามมาก็คือ "ต้องจอดลิฟท์ชั้นเว้นชั้น" อย่างที่เคยพบ เคยเจอกันทั่วไป หรือไม่ก็ ทำให้ ราคาลิฟท์แพงขึ้น เพราะมีเพียงลิฟท์บางยี่ห้อเท่านั้น ที่จะสามารถ จอดได้ทุกชั้น (ณ 2.50 เมตร) การแข่งขันด้านราคาไม่เกิดขึ้น


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]